Tančíme

Středověk

Tance z období středověku. Vzhledem k nedostatku původních pramenů se jedná většinou o tance scénické na středověkou hudbu.

Renesance

Choreografie renesančních tanců vychází z původních pramenů italských, francouzských a anglických. Do období anglické renesance jsou zasazeny i kostýmy. Program je doplněn scénickými tanci na renesanční hudbu.

Choreografie renesančních tanců vychází z původních pramenů italských, francouzských a anglických

Lidové tance

Pásmo lidových tanců zve diváky na výlet po Evropě (a dál) od středověku až po 19. století. Kancioneta má v repertoáru staré lidové tance estonské, bretaňské, skotské, polské, anglické, izraelské, běloruské a další.

Kancioneta má v repertoáru staré lidové tance estonské, bretaňské, skotské, polské, anglické, izraelské, běloruské a další

Pohádky

Pro dětské publikum má Kancioneta připravený půlhodinový blok tanců a soutěží na hudbu ze známých českých filmů a pohádek.

Výuka tance

Do všech tanečních vstupů zařazujeme výuku jednodušších tanců pro diváky.

Kankán

Jako zpestření večerního programu se hodí šantánové tance na melodie J. Offenbacha a známých písní z filmu Limonádový Joe.

Jako zpestření večerního programu se hodí šantánové tance na melodie J. Offenbacha a známých písní z filmu Limonádový Joe