Tančíme

Středověk

Tam, kde je to možné, se snažíme o historicky věrnou rekonstrukci původního tance, v repertoáru máme ale i tance scénické na středověkou hudbu. Vystoupení je provázeno mluveným slovem, které diváky seznámí s taneční kulturou středověku a mnoha zajímavostmi té doby.

Renesance

Choreografie renesančních tanců vychází z původních pramenů italských, francouzských a anglických. Do počátku období anglické renesance jsou zasazeny i kostýmy. Program je doplněn scénickými tanci na renesanční hudbu.


Kontratance (country dances)

V letech 1651 až 1728 vydával (a postupně rozšiřoval o další tance) John Playford svou sbírku „The English Dancing Master – prostá a jednoduchá pravidla tančení venkovských tanců, s melodií ke každému tanci“. Tato sbírka byla až do konce 19. století hlavním zdrojem tanců nejen pro venkovské, ale i zámecké plesy a taneční zábavy.

Kancioneta vám tyto tance ráda zatančí v kostýmech stylizovaných do druhé poloviny 18. století.

Lidové tance

Lidovými tanci provedeme diváky po Evropě (a dál) od středověku až po 19. století. Kancioneta má v repertoáru staré lidové tance estonské, bretaňské, skotské, polské, anglické, izraelské, běloruské a další.

Výuka tance

Do všech tanečních vstupů zařazujeme výuku několika jednodušších tanců pro diváky.